Cik maksā OCTA apdrošināšanas polise?

X

OCTA, jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, ir obligāta visiem auto īpašniekiem, kuru transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē. OCTA apdrošināšana palīdz, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir radīti zaudējumi citas personas īpašumam un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis pāri citas personas veselībai. Šo polisi var iegādāties gan klātienē, gan internetā.

Kādi ir atlīdzības apmēri?

octaOCTA apdrošināšana atlīdzina zaudējumu kas radušies personas veselībai līdz 5 miljoniem eiro neatkarīgi no cietušo personu skaita, savukārt bojājumus cita mantai – līdz vienam miljonam eiro neatkarīgi no trešo personu skaita. Protams, ka to, cik liela atlīdzība tiks saņemta, tiek izvērtēts katrā gadījumā individuāli, jo divu vienādu negadījumu uz ceļiem nemēdz notikt. Ja nepieciešams izmaksāt atlīdzību, abas puses vienojas par turpmākajām darbībām, lai būtu apmierinātas un iespējamā konflikta risinājumu.

Zaudējumu iedalījums

Ņemot vērā to, ka jēdzieni pāri darījums citas personas veselībai un citas personas īpašuma bojājums ir visai plaši, der iepazīties ar tiem nedaudz izvērstākā skatījumā. OCTA apdrošināšana pāri darījumu cilvēka veselībai iedala divās kategorijās: personai nodarītie materiālie zaudējumi un personai nodarītie nemateriālie zaudējumi, kas saistīti ar fiziskām sāpēm un garīgām ciešanām. Nodarījums mantai gan netiek tik sīki sadalīts taču tajā ietilpst dažādas kategorijas, piemēram, nodarītais kaitējums videi, vai, piemēram, transportlīdzekļa, ēkas, vai citu personu īpašumam nodarītais kaitējums.

Kas saņem OCTA polises atlīdzību?

Tiesības uz OCTA atlīdzību ir personām, kuras nav atzītas par vainīgām avārijas izraisīšanā, neatkarīgi no tā, vai cietusī persona ir šoferis, pasažieris vai kas cits satiksmes dalībnieks, kurš tiešā veidā iesaistīts negadījumā. Zaudējumus atlīdzina tas apdrošinātājs, pie kā avārijas vaininieks ir iegādājies OCTA polisi. Ja vainīgajam nav OCTA apdrošināšanas, tad zaudējumus sedz Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs. OCTA polisi piedāvā visi lielākie apdrošinātāji Latvijā.

Cik maksā OCTA apdrošināšanas polise?

OCTA apdrošināšana nav ar konstantu cenu katram automašīnas īpašniekam. Polises cenu ietekmē vairāki faktori. Kā svarīgākos varam minēt apdrošināšanas termiņu, uz cik  ilgu laiku īpašnieks apdrošina savu auto; transportlīdzekļa tips un pilna masa; īpašnieka statuss – juridiska vai fiziska persona, kā arī tas, kā īpašnieks iegādājas polisi – klātienē vai internetā. Nopietns faktors ir arī transportlīdzekļa vadītāja braukšanas stils.

Bonus – malus klase

Šīs klases ir autovadītāja OCTA apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma. Šī klase nosaka atlaides vai piemaksas, kas piemērojamas polises pircējam. Pavisam tiek izšķirtas 17 šādas klases pēc kurām vērtē autovadītāja OCTA polises cenu. Jo mazāk satiksmes negadījumu ir izraisīts, jo augstāka klase, kas savukārt nozīmē lētāku polisi, kas izdevīga autovadītājam.

Kur darbojas OCTA apdrošināšana?

OCTA apdrošināšanas noteikumi darbojas visā  Eiropas Savienībā (26 valstīs), kā arī Lihtenšteinā,  Šveicē, Norvēģijā un Šveicē. Ja ar apdrošināto auto dodaties ārpus Latvijas robežām, OCTA apdrošināšanas polise obligāti jāņem līdzi, savukārt ceļojot pa Latviju to var atstāt mājās.

Kas nepieciešams, lai noformētu un iegādātos OCTA apdrošināšanas polisi?

OCTA apdrošināšanu var iegadāties divos veidot – klātienē un internetā. Ar jēdzienu klātienē, jāsaprot apdrošināšanas kompānijas birojs, kurā vēlaties iegādāties polisi. Ierodoties birojā, būs nepieciešams uzrādīt nepieciešamos dokumentus, kas apliecina ziņas par polises pircēju un transportlīdzekli. Būs nepieciešams uzrādīt automašīnas reģistrācijas apliecību un apdrošinātājs noformēs polisi. Lai iegādātos polisi internetā, nepieciešams uzrādīt datus par automašīnu, polises pircēju, jāveic maksājums tiešsaistē un 5 minūšu laikā polise būs izgatavota un derīga lietošanai.

Comments

Comments are closed.